selvledelse
personlig og profesjonelt

Ta valg som er riktig  for deg
Kontakt meg

er du bevisst dine personlige verdier?

Hva er viktig for for deg for at du skal være fornøyd og tilfreds?

hva driver deg?

Ha fokus på det du ønsker og hvordan du skal komme deg dit.

hva trenger du for for å ha en god dag?

Når du vet hva du vil er det lett å gjøre de riktige valgene og prioriteringene det som trengs for å oppnå det du ønsker.

hvordan foregår coaching?

Coaching kan foregå en til en eller i grupper

Grupper

I gruppecoaching jobber vi sammen for å få ei gruppe til å fungere som et team.

En til en

I coaching en til en fokuserer vi på det du ønsker og hvordan du skal oppnå det. Du blir mer bevisst på hva du vil og hva som er viktig for deg.