HVA ER EN COACH?

 • En coach er en kvalifisert samtaleparter og mental trener som hjelper mennesker til å se sine valg og muligheter.

 • En coach oppmunter deg til å oppnå det du ønsker.

 • En coach utfordrer  slik at du opplever vekst og utvikling.

 • En coach stiller gode spørsmål som setter i gang prosesser og får frem de beste ressursene i deg.

 • En coach har taushetsplikt.

Jeg hjelper deg slik at du blir bevisst og bruker dine evner, ferdigheter og ressurser .

Når vi er bevisste på vår indre drivere, vårt indre kompass eller vår retningsviser, tar vi gode valg, er trygg i oss selv, er motivert og oppnår mål og drømmer.

Ordet coach  har sin opprinnelse fra fra 1500 tallet i den Ungarske byen Kocs. Der produdserte de vogner, Kocsi, som bl. a ble brukt til å frakte personer til ønsket
destinasjon. Historiens første coach er Sokrates. Gresk filosof som levde i år 470 – 399 f.kr.

HVA ER COACHING?

 • Coaching er en prosess som går over kortere eller lengre tid.

 • I coaching har vi fokus på det du ønsker, dine mål og hvordan du skal oppnå det.

 • Når coaching foregår en til en, benyttes coaching for å oppnå personlig vekst og utvikling. 

 • Ved gruppecoaching jobber vi med hvordan få  gruppen til å fungere som et team.

Coaching handler om å sette mål, etablere verdier og skape fremtiden. For at coachee, den som blir coachet,  skal oppnå best mulig resultat,  er det coachee sitt ansvar å gjøre endringene som trengs og det er coachens ansvar å lede prosessen.

Hva er NLP?

 • NLP - Nevro Lingvistisk Programmering

 • Læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer.

 • En coachingmetode som benyttes for å få frem de beste ressursene i seg selv og andre mennesker.

 • NLP – et hjelpemiddel til å komme over det som begrenser deg.

NLP ble grunnlagt av Richard Bendler og John Grinder på 70-tallet.